Doanh Nhân

Vét Máng

Học Tự Giác

Ứng dụng của Kỹ thuật Quan Tử trong cờ Vây vào cuộc sống

Đệ Nhị Thiên : Đắc Toán Thiên

Xã Hội Tự Giác

ĐẮC TOÁN THIÊN (VỀ SỰ TÍNH TOÁN)

Năng Viễn Số

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số

Năng Tri Cơ

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 10 : Năng Tri Cơ

Năng Biện Hóa

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Mẫn Tiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

Năng Chỉnh Đốn

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 4 : Năng Chỉnh Đốn

Năng An Nghiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 3 : Năng An Nghiệp

Năng Tiếp Nạp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 2 : Năng Tiếp Nạp

Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

Năng Xướng Suất

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 11: Năng Xướng Suất

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Vương Đạo

Xã Hội Tự Giác

Sáu điều Vua cần giữ mà Vua giữ được thì Vua thịnh. Ba điều quý của Dân mà Vua giữ được thì nước yên.

Kinh Nghiệm

Sống Tự Giác

Thói quen xếp cờ và chặt cây (case) là thói quen tạo nên sự uyên bác và tăng kinh nghiệm thực chiến hàng đầu, nhưng cũng đòi hỏi một sự kiên nhẫn, lòng đam mê và tình yêu rất lớn.