Ngôn Ngữ

Xăng Từ Bi

Sống Tự Giác

Ngôn từ chính là xăng dầu cho động cơ nội tại. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ chỉ trích cay đắng hay chánh ngữ của từ bi ngọt ngào. Hai loại xăng dầu này đều có thể giúp động cơ nổ được nhưng xăng Từ Bi thì đi được lâu hơn và bảo vệ động cơ tốt hơn.

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Câm Điếc

Sống Tự Giác

Nói và nghe chỉ khi nào thực sự cần thiết mà thôi.

Dirac

Sống Tự Giác

"Một Dirac là khoảng thời gian thức một giờ đồng hồ mà bạn nói không quá 1 từ"

Bát Nhã

Sống Tự Giác

Cuộc đời ta và cuộc đời quanh ta đầy rẫy bùn lầy. Vậy cũng tốt chứ sao. Ta có hạt, đời cho phân, ta trồng cấy, chăm bón, hái quả. Chẳng vui sao?

Bút

Học Tự Giác

Không yêu bút thì không có chữ, không có chữ thì chẳng có văn, không có văn thì uổng kiếp người.

Dấu Câu

Học Tự Giác

Những dấu câu của cuộc đời

Độc

Xã Hội Tự Giác

Phân biệt Ác Nhân và Độc Nhân để tự bảo vệ chính mình.

Chánh Ngữ

Sống Tự Giác

Ngôn Ngữ - Một phương tiện và công cụ tốt để chuyển hóa tâm thức. Biết dùng đúng thì gọi là Chánh Ngữ