Buông Xả

Tĩnh Tâm

Sống Tự Giác

"Con người cao quý nhất là con người vô sự". (Thích Nhất Hạnh)

Hiện Tại

Sống Tự Giác

"Hòa vào cái Đang Là. Buông xả cái Đã Là. Tin tưởng cái Sẽ Là."

Nhật kí của con nhện

Sống Tự Giác

Buông hay không buông, còn phải tùy cơ

Cầm Cờ

Sống Tự Giác

Ván cờ cuộc đời này, muốn đánh tất nhiên là phải cầm quân cờ lên. Cuộc sống này, dĩ nhiên phải có lo lắng. Có điều nếu tư duy xong rồi, thò tay cầm cờ lên là đặt xuống bàn, sao lại cứ cầm mãi như thế. Cuối cùng ván cờ cũng chẳng thể đánh, cuộc sống cũng chẳng thể sống.

Kéo Xe

Thiền Tự Giác

Trò chơi kéo xe Nghiệp, một cách dùng cơ học cổ điển để soi sáng quá trình tu luyện.

Ngại

Đọc Tự Giác

"Đảo mắt nhìn hư không chẳng còn chướng ngại, Không phân biệt cao thấp, tự tại ngay nơi khoảnh khắc ấy"

Lớn nhỏ

Đọc Tự Giác

Lớn và nhỏ, thoạt thấy tưởng là so sánh giản đơn, tưởng là dễ mà không hề dễ.