Biết Ơn

Đố Kỵ

Xã Hội Tự Giác

"Trên tất cả, lòng Đố Kỵ nuốt chửng chúng ta" (Alexander Solzhenitsyn)

Hạnh Phúc

Sống Tự Giác

Wayne Dyer viết: "Ở bất cứ thời điểm nào trong đời, bạn cũng có tất cả mọi thứ bạn cần để an lạc hoàn hảo và hạnh phúc tuyệt đối rồi." Vì lựa chọn "thấy" thế giới như thế nào là ở tự do ý chí nơi chính bạn.

Quán Thiếu

Sống Tự Giác

"may quá không phải là mình".

Biết Ơn

Sống Tự Giác

Và chìa khóa của Nhẫn là Lòng Biết Ơn. Khi bạn có thể tìm ra lý do để biết ơn trong mọi hoàn cảnh thì bạn có thể vui sống bất chấp nghịch cảnh. Dù ngày của bạn có tồi tệ đến thế nào, cuối ngày bạn vẫn nhận ra lý do để biết ơn sự sống.

Lạc Quan

Sống Tự Giác

Cũng  giống như tập võ hay tập chơi cờ, chơi đàn..., Lạc Quan là một phẩm chất có thể luyện tập được.

Yếu Nhân

Sống Tự Giác

Nhận ra và trân trọng Yếu Nhân trong đời sống.

Để Gió Cuốn Đi

Sống Tự Giác

Bài học quan trọng nhất mà một người có thể học được trong Đời là Để Gió Cuốn Đi.

Tự Do

Sống Tự Giác

Tự do đơn thuần là tự tại, là giải thoát, là biết ơn.