Tích Cực

Hạnh Phúc

Sống Tự Giác

Wayne Dyer viết: "Ở bất cứ thời điểm nào trong đời, bạn cũng có tất cả mọi thứ bạn cần để an lạc hoàn hảo và hạnh phúc tuyệt đối rồi." Vì lựa chọn "thấy" thế giới như thế nào là ở tự do ý chí nơi chính bạn.

So Sánh

Sống Tự Giác

So Sánh là hành động bạo lực chống lại bản ngã. (Iyanla Vanzant)

Cái Quai

Sống Tự Giác

Nhà triết học Epictetus dạy học trò rằng: "Mọi thứ đều có hai quai. Giả sử như người anh em của ta đối xử với ta tồi tệ, đừng nắm vào cái quai "tồi tệ" ấy, mà hãy nắm vào cái quai "người anh em", người đã cùng trải qua bao nhiêu vui buồn cùng ta". 

Đầy Đủ

Sống Tự Giác

"Nhiều thì chưa có, chứ ít thì ĐẦY"

Đố Kị

Sống Tự Giác

Ai biết vui niềm vui của người khác sẽ thu hút được nhiều người thành đạt về phía họ và thông qua hợp tác mà thành công.

Lạc Quan

Sống Tự Giác

Cũng  giống như tập võ hay tập chơi cờ, chơi đàn..., Lạc Quan là một phẩm chất có thể luyện tập được.

Tuyệt Kỹ

Sống Tự Giác

"Chúng ta là thứ chúng ta lặp lại. Tuyệt Kỹ không phải là một hành động mà là một thói quen".