Các sự kiện

Chiềng Đi - Vân Hồ

Hành trình trải nghiệm về với thiên nhiên. Điểm đặc sắc trong chuyến đi là bạn đồng hành. Thiên nhiên bao quanh là chất xúc tác để sự an bình và tỉnh thức trong mỗi người được khơi mạch nguồn.

Phí tham gia 5,000,000đ

Bắt đầu: 02-04-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-04-2022 00:00:00

Đã kết thúc

Khóa tập Tự Giác lần thứ nhất

3 ngày, 2 đêm, Sài Gòn - Phan Rang

Phí tham gia 1,500,000đ

Bắt đầu: 23-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 25-06-2022 00:00:00

Đã kết thúc