Chiềng Đi - Vân Hồ

Hành trình trải nghiệm về với thiên nhiên. Điểm đặc sắc trong chuyến đi là bạn đồng hành. Thiên nhiên bao quanh là chất xúc tác để sự an bình và tỉnh thức trong mỗi người được khơi mạch nguồn.

10:10:46 10/06/2022

no img
Thông tin sự kiện

Phí tham gia : 5,000,000đ

Tổng số người đã đăng ký 0

Thời gian bắt đầu 02-04-2022 00:00:00

Thời gian kết thúc 29-04-2022 00:00:00

Hành trình trải nghiệm về với thiên nhiên. Điểm đặc sắc trong chuyến đi là bạn đồng hành. Thiên nhiên bao quanh là chất xúc tác để sự an bình và tỉnh thức trong mỗi người được khơi mạch nguồn.

Chuyến đi trở về thiên nhiên tại Chiềng Đi - Vân Hồ

Ảnh sự kiện

courses/IMG_1568.jpeg courses/7232cdef9006b1d5d68abf1c473032d3.jpeg courses/fa02470079f114c3c35526526019fb9b.jpeg courses/8abc0f867cff9723c0793244371d0ffc.jpeg courses/436da2dfc1b7ae7a87f199fc8cf8b094.jpeg