Khóa tập Tự Giác lần thứ nhất

3 ngày, 2 đêm, Sài Gòn - Phan Rang

13:25:37 03/05/2022

no img
Thông tin sự kiện

Phí tham gia : 1,500,000đ

Tổng số người đã đăng ký 1

Thời gian bắt đầu 23-06-2022 00:00:00

Thời gian kết thúc 25-06-2022 00:00:00

3 ngày, 2 đêm, Sài Gòn - Phan Rang

Ngày 1

 • 10h đêm xuất phát đi Phan Rang bằng tàu hoả từ Sài Gòn
 • 3h sáng tới ra bờ biển 

Ngày 2

 • 7h sáng check in resort 
 • 7h30 - 8h00: tập Hoạt Năng Công tập thể
 • 8h00 - 8h15: Chánh Niệm Hoong Xo
 • 8h15 - 8h45: ngồi thiền
 • Xả thiền
 • 9h00: đi ăn sáng
 • từ 9h30 - 12h: đi thăm quan (cứ 1h lại thiền 5 phút).
 • 12h30: thiền 15 phút
 • 1h: đi ăn trưa và nghỉ trưa tới 3h.
 • 3h - 6h: đi thăm quan (cứ 1h lại thiền 5 phút).
 • 6h: tắm nắng, thực tập Sinh Lực Dương Quang Liệu Pháp
 • 6h30 ăn tối.
 • 7h30 - 10h: lửa trại, nói chuyện đàm đạo pháp thoại
 • 10h: tập Hoạt Năng Công tập thể
 • 10h30: Chánh Niệm Hoong Xo 30 phút.
 • 11h: đi ngủ

Ngày 3:

 • Dậy lúc 7h sáng, vệ sinh cá nhân
 • 7h30 - 8h00, tập Hoạt Năng Công tập thể
 • 8h00 - 8h15: hướng dẫn Chánh Niệm Ôm
 • 8h15 - 8h45: Chánh Niệm Hoong Xo
 • Xả thiền
 • 9h00: đi ăn sáng
 • 10h: lên xe trở về thành phố (cứ 1h thiền 5 phút)

Ảnh sự kiện