Chính sách hoa hồng giới thiệu

Sau khi đăng ký tài khoản, mỗi người dùng có thể đăng ký sử dụng với tính năng đầy đủ miễn phí trong 7 ngày.

Mỗi người dùng vãng lai hoặc thành viên đều có mã giới thiệu riêng. Khi mời bạn bè đăng ký tài khoản mới tại Tugiac.vn bằng các mã mời này thì cả người giời thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được những lợi ích cụ thể như sau

Đối với người giới thiệu: 

- Được thêm 7 ngày sử dụng đầy đủ các tính năng của Tugiac.vn 

- Được nhận tiền hoa hồng bằng 20% hóa đơn thanh toán đã trừ khuyến mãi cho bất kì hóa đơn nào phát sinh trong vòng 12 tháng tính từ lúc người được mời nhập mã giới thiệu. 

Ví dụ: Trong vòng 12 tháng kể từ khi mời, nếu người được mời thanh toán 100 ngàn VNĐ thì tài khoản của người mời sẽ có 20 ngàn đồng hoa hồng

- Được nhận thêm thưởng nếu hoa hồng đặt mức cụ thể trong vòng 1 tháng tính từ ngày mùng một cụ thể: 

  • Hoa hồng từ 1 triệu đến dưới 5 triệu: thưởng thêm 10%. (Ví dụ tổng số tiền hoa hồng đạt 1 triệu VNĐ thì tài khoản sẽ có 1.1 triệu VNĐ)
  • Hoa hồng từ 5 triệu đến dưới 10 triệu: thưởng thêm 20%. (Ví dụ tổng số tiền hoa hồng đạt 5 triệu VNĐ thì tài khoản sẽ có 6 triệu VNĐ)
  • Hoa hồng từ 10 triệu trở lên: thưởng thêm 30%. (Ví dụ tổng số tiền hoa hồng đạt 10 triệu VNĐ thì tài khoản sẽ có 13 triệu VNĐ)

Đối với người được giới thiệu:

- Được thêm 1 tháng sử dụng đầy đủ các tính năng của Tugiac.vn. 

Quy định của chương trình mã giới thiệu:

- Để có thể rút được hoa hồng, người giới thiệu phải đã từng đăng ký thành viên ít nhất 1 tháng. 
- Định mức rút tối thiểu là 500.000 VNĐ
- Hình thức rút tiền thông qua cổng thanh toán Momo. 
- Người dùng cũng có thể dùng tiền hoa hồng để thanh toán phí thành viên, mua các khóa học, mua hàng hóa trên shop Tự Giác