Danh sách bài luận

Chấm Xanh Nhạt

Chấm Xanh Nhạt (Pale Blue Dot) là một bức ảnh của hành tinh Trái Đất được chụp vào ngày 14 tháng 2 năm 1990, bởi tàu thăm dò không gian Voyager 1 từ khoảng cách kỷ lục khoảng 6 tỷ km (3,7 tỷ dặm, 40,5 AU).

Thiệp Sinh Nhật

Not Thinking of You

Smart Phone

Một cái điện thoại chỉ thực sự là thông minh nếu nó có thể tự selfie chính nó.

"mang tiền về cho mẹ"

Một bài viết của Phúc Sàm

Cái chết của linh hồn

Một bài viết của Phúc Sàm