Smart Phone

Một cái điện thoại chỉ thực sự là thông minh nếu nó có thể tự selfie chính nó.

10:43:16 23/09/2021

Một cái điện thoại chỉ thực sự là thông minh nếu nó có thể tự selfie chính nó.