Cái chết của linh hồn

quangvunguyen@gmail.com

Một bài viết của Phúc Sàm

10:06:09 03/01/2022

Với một người không có nhu cầu nghe nhạc, ngắm tranh, hay uống trà, tham thiền trong một không gian trà thất như thế..., ấy thì họ sẵn có rất nhiều lí do. Tình yêu cũng thế, thật vô dụng và chẳng có ý nghĩa nhiều, bởi trước tiên, họ không có nhu cầu (nhu cầu tình dục thì nhiều), mà nếu có nhu cầu cũng rất nhiều điều kiện, và nếu điều kiện không thỏa mãn, người ta sẵn sàng vứt bỏ nó. Vậy nên, người ta đang bỏ qua nghệ thuật, bỏ qua tình yêu, bỏ qua thiền, hay thờ ơ trước cái đẹp. Bởi chúng vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Người ta đương nhiên xem là mình có thể sống mà không cần những thứ "vô dụng" ấy.

Thực ra, họ đã chết từ lâu rồi, linh hồn họ chết rồi, chỉ còn cái xác tồn tại bấy nhiêu năm trước khi đem chôn mà thôi.