Tuyệt Kỹ

Sống Tự Giác

"Chúng ta là thứ chúng ta lặp lại. Tuyệt Kỹ không phải là một hành động mà là một thói quen".

13:07:02 08/07/2021

Điều gì chúng ta lặp đi lặp lại nhiều thì sẽ trở thành thói quen, dù đó là hành động, lời nói hay ý nghĩ. Thói quen là nhân tố dễ nhất để dự đoán được đời sống của một người sẽ ra sao, hơn hẳn mọi nhân tố khác như tài năng, điều kiện... 

Thói quen là Kiến Trúc Vô Hình của đời sống.

Khoa học đã ghi nhận khoảng 40-45% hoạt động sống của chúng ta là do thói quen.

Khi chúng ta thức dậy, chúng ta đánh răng theo thói quen. Chúng ta lên xe ô tô liền đeo dây bảo hiểm cũng là theo thói quen. Nếu chúng ta có nhiều thói quen tích cực và hiệu quả thì đời sống sẽ là tích cực và hiệu quả. Aristotle, triết gia Hy Lạp cổ đại nói: "Chúng ta là thứ chúng ta lặp lại. Tuyệt Kỹ không phải là một hành động mà là một thói quen".

Đời ta là một bộ Tuyệt Kỹ. Mỗi Tuyệt Kỹ là một thói quen: thói quen nói, thói quen làm, thói quen nghĩ.

Hãy tự kiểm ngày hôm nay điều gì ta làm xuất phát từ thói quen. Và những thói quen gì là nền tảng của ngày hôm nay. Thói quen nào nâng ta lên cao hơn ở tâm thức và thói quen nào hạ ta xuống thấp hơn ở tâm thức.

(David Nguyen, 08/07/2021)

--------------------

Chú thích: Sử dụng trong Khóa học Chuyển Hóa 360 như một bài tập:

Tự Kiểm từng ngày trong suốt một tháng để ghi ra danh sách những thói quen, nhờ đó tỉnh thức nhận biết ra thói quen nào cần phá vỡ và thói quen nào cần xây dựng ở cả ba khía cạnh Thân Khẩu Ý để nâng tầm của Tâm Thức dần lên.