Tự Giác Chuyển Hóa 360

Chuyển Hóa 360 - Ba Trăm Sáu Mươi Ngày Chuyển Thân và Hóa Thân để Tự Giác - Kiến Tánh.

Tự Giác Chuyển Hóa 360 bao gồm 18 vòng chuyển hóa, mỗi vòng 20 ngày với các hoạt động tạo thói quen, nuôi dưỡng thân, tâm, linh hồn sử dụng các công cụ như tự nguyện, tự vấn, động công, thiền định, tập thở, chánh niệm, quán tưởng vv... Sau 360 ngày hành giả luyện tập tinh tấn sẽ có sự chuyển hóa màu nhiệm đem lại sự an lạc cho cả thân, tâm và linh hồn cũng như bước chân vào một lộ trình tiến hóa tâm linh thần tốc, hướng tới tự do, giải thoát rốt ráo. (Miễn phí trong giai đoạn triển khai nội dung của 360 ngày).

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

36500 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

360 ngày chuyển hóa với 18 vòng xoáy lên dần, xây dựng những thói quen tinh tấn, tỉnh thức và loại bỏ những yếu tố độc hại ảnh hưởng tới sự tiến hóa tâm linh của hành giả.

Khóa Tu hiện tại đang tới Vòng xoáy thứ 13

Tự Giác Chuyển Hóa 360

Chuyển Hóa 360 - Ba Trăm Sáu Mươi Ngày Chuyển Thân và Hóa Thân để Tự Giác - Kiến Tánh.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.