Tự Giác Chuyển Hóa 360 (có thể hoàn phí 100%).

Chuyển Hóa 360 - Ba Trăm Sáu Mươi Ngày Chuyển Thân và Hóa Thân để Tự Giác - Kiến Tánh.

Tự Giác Chuyển Hóa 360 bao gồm 18 vòng chuyển hóa, mỗi vòng 20 ngày với các hoạt động tạo thói quen, nuôi dưỡng thân, tâm, linh hồn sử dụng các công cụ như tự nguyện, tự vấn, động công, thiền định, tập thở, chánh niệm, quán tưởng vv... Sau 360 ngày hành giả luyện tập tinh tấn sẽ có sự chuyển hóa màu nhiệm đem lại sự an lạc cho cả thân, tâm và linh hồn cũng như bước chân vào một lộ trình tiến hóa tâm linh thần tốc, hướng tới tự do, giải thoát rốt ráo. (Hoàn phí 100% nếu sau 360 ngày tự thấy bản thân không được lợi lạc gì).

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

500+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

36500 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

360 ngày chuyển hóa với 18 vòng xoáy lên dần, xây dựng những thói quen tinh tấn, tỉnh thức và loại bỏ những yếu tố độc hại ảnh hưởng tới sự tiến hóa tâm linh của hành giả.

Về giảng viên

Tiến sĩ David Nguyễn (Quang Vũ) đã nghiên cứu và luyện tập nhiều pháp môn của nhiều tôn giáo và nhiều chuyên ngành học thuật khác nhau: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Gia, Self Realization Fellowship cũng như nhiều bộ môn có ảnh hưởng tâm thức cao như Vĩnh Xuân Quyền, Hiệp Khí Đạo, Vi Kỳ, Thi Thư, Dịch Kinh, Tử Vi Hàm Số, Phong Thủy. Tổng hợp các phương pháp, các kỹ thuật, các pháp môn cả Tĩnh và Động, Ngoài và Trong, Thân và Tâm thành một lối sống đem lại nhiều an vui, tỉnh thức, có khả năng cải thiện đời sống, chữa lành, nâng cao năng lực tâm linh và tiến hóa tâm thức. Tiến sĩ David Nguyễn Quang Vũ được đặt tên thánh theo Tin Lành là David (rửa tội tại Church of Hope, Singapore), pháp danh Phật Giáo là Thích Thiện Hoàng (quy y Tam Bảo tại Tổ Đình An Phú, dòng Thiền Môn Lâm Tế, bổn sư truyền thọ Thượng Hiển Hạ Chơn), đạo danh Nhất Không (Đạo Gia), Sunyatananda (Ấn Độ Giáo Vệ Đà), học Vịnh Xuân với Sư phụ Dạng Phong Vinh (Singapore, dòng Thái Gia Dụ - Trịnh Chung - Lý Thịnh - Diệp Vấn), học Hiệp Khí Đạo với Sensei Shihan Freddy Khong (Singapore), học cờ Vây với Sư phụ Vũ Thiện Bảo (Việt Nam).

Tự Giác Chuyển Hóa 360 (có thể hoàn phí 100%).

Chuyển Hóa 360 - Ba Trăm Sáu Mươi Ngày Chuyển Thân và Hóa Thân để Tự Giác - Kiến Tánh.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.