Khổ Đau

Thuốc

Sống Tự Giác

Tất cả những gì Hy Vọng có thể đem lại chỉ là thuốc giảm đau. (Thích Nhất Hạnh).

Khó Chịu

Sống Tự Giác

"Hãy biến thương đau thành trí tuệ". (Oprah Winfrey)

Tantalus

Học Tự Giác

Sự trừng phạt của Tantalus hay là sự ngu si của nhân loại.

Nhật kí của con nhện

Sống Tự Giác

Buông hay không buông, còn phải tùy cơ

Cái Biết

Đọc Tự Giác

Phần đông chúng ta sẽ lấy cái hiểu, cái biết của mình để làm cột mốc mà đánh giá và liên hệ với người khác. Chính đây là một điểm nguy hiểm, gây ra biết bao hiểu lầm và đau khổ.

Đoạn Phiền Tiêu Khổ

Sống Tự Giác

Kẻ nào biết đoạn phiền, tiêu khổ, mới may ra có được nhiều an vui trong đời.

Nghịch Lý Nuôi Con

Xã Hội Tự Giác

Nuôi dạy con là một hỗn hợp Khổ Vui. Hiểu được vì sao sẽ dẫn tới biết cách để tăng cường Hạnh Phúc, Giảm Khổ, Tăng Vui.