Tantalus

Học Tự Giác

Sự trừng phạt của Tantalus hay là sự ngu si của nhân loại.

16:05:52 05/05/2021

Thần Thoại Hy Lạp có một câu chuyện kể liên quan tới sự thèm khát không được thỏa mãn của con người: Sự trừng phạt của Tantalus.

Là con của thần Zeus, Tantalus được mời lên đỉnh Olympus, sau này, do phạm tội ăn cắp thần dược mà bị phạt ở trong một địa ngục của chính mình, dưới chân là hồ nước, trên đầu là cành cây trĩu quả, hễ đói mà đưa tay hái thì cành cây lại nâng lên cao khiến không thể nào với tới, hễ khát mà cúi xuống uống nước thì nước lại rút đi khiến không thể nào múc được. Tantalus như thế bị trừng phạt bởi cơn thèm khát vĩnh hằng mà không bao giờ được thỏa mãn. Sau này, trong tiếng Anh có một từ là "Tantalize" có nghĩa là "hành hạ", "làm khổ", gốc là chính từ sự tích thần thoại này.

Sự thực thì Tantalus vì là con của Thần nên có bản chất là thần thánh, bất tử, không cần phải có trái cây hay nước uống để có thể sống, vì ngu si mà quên mất rằng mình thực ra không cần, vì thế mà bị đọa vào trong sự thèm khát không bao giờ được thỏa mãn, cứ đứng đó khi cành cây hạ xuống thì lại với tay ra, khi nước dâng lên thì lại cúi người xuống, lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa sự tồn tại của chính mình.

Nếu bạn không thấy hình ảnh này là quen thuộc thì hãy chăm soi gương hơn.

(David Nguyen, 05/05/2021)