Kéo Xe

Thiền Tự Giác

Trò chơi kéo xe Nghiệp, một cách dùng cơ học cổ điển để soi sáng quá trình tu luyện.

23:24:49 21/12/2020


Có một cỗ xe đồ chơi tên là Ta.

Trên cỗ xe này có rất nhiều cục gỗ tên là Nghiệp, to có, nhỏ có, nặng có, nhẹ có, chúng được chất lên từ nhiều nguồn gốc khác nhau.

Nếu ta kéo cỗ xe này đi ra khỏi cái mặt bàn, cỗ xe sẽ thoát ra khỏi cái Bàn và vào một trạng thái gọi là trạng thái Xong (còn gọi là Hết Bàn, Niết Bàn vv lắm tên lắm).

Giả sử, Ta muốn Xong, ta cần tác động lực F để kéo cái xe ra khỏi mặt bàn. Thế nhưng cỗ xe có di chuyển hay không phụ thuộc vào việc lực F kia có lớn hơn lực ỳ của cỗ xe không. Mà lực ỳ của cỗ xe = Tổng trọng lượng nghiệp x hệ số ma sát K. Nếu mà lớn hơn thì xe chạy, mà nhỏ hơn thì xe đứng yên không nhúc nhích.

Giả sử là lực F nhỏ hơn lực ỳ, ta muốn giúp cho việc di chuyển được xe thì

Một là, ta vứt bớt cục Nghiệp đi cho xe nhẹ.

Hai là, ta làm giảm hệ số K.

Giảm hệ số K xuống bằng 0 thì dù tổng trọng lượng nghiệp có nặng mấy, dùng lực F nhỏ vẫn có thể di chuyển cỗ xe như thường.

Phương pháp giảm dần độ lớn hệ số K gọi là Tiệm Ngộ.

Phương pháp đột nhiên đưa K về = 0 gọi là Đại Ngộ. (Buông Dao Đồ Tể, Lập Địa Thành Phật: dù bao nhiêu nghiệp vẫn có thể trong một sát na hóa giải mà thành đạo)

Cả hai phương pháp này cũng khó khó nên phần lớn người ta chọn cách vứt dần mấy cục nghiệp kia đi bằng phương pháp gọi là Trả nghiệp. Mỗi lần trả là vứt đi được một cục. Tùy người mà số cục khác nhau nên thời gian để vứt dài ngắn cũng khác nhau.

Chung quy lại thì bôi trơn sướng hơn bốc vác. Đỡ mệt. Nhưng nếu ko có dầu bôi trơn thì chọn cách bốc vác dần dần cũng được.

(David Nguyen, 24/05/2017)