Thiền Tự Giác

Học

Để trưởng thành tâm linh, chứng ngộ Đạo quả, hành giả phải đi sâu vào thực hành những phương pháp được chứng bởi các bậc Thánh, chứ không phải nhảy hết từ pháp môn này qua pháp môn khác.

Bất Hạnh

“Này những hành giả Thiền Định và đặt Chánh Niệm nơi Tự Tánh, trở về hòa nhập với Tự Tánh, nguyện lực tuôn trào không ngừng nghỉ, thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ thiếu, những gì kẻ đó thu được sẽ là trường tồn” (Kinh Điển Bhagavad Gita IX:22).

Quỷ Lùn

Đêm nay, đêm nay, ta cho ngươi vàng. Ngày mai, ngày mai, ta lấy đứa con.

Mông Lung

Lành thay những ai không thấy mà tin... vào ánh sáng.

Xem

"Một bát, cơm ngàn nhà. Thân đơn, muôn dặm xa. Mắt xanh, xem người thế. Mây trắng, hỏi đường qua".

Tọa Thiền Ca

Mảnh đất này hoa sen ngát nở. Mảnh thân này hình Phật lộ nguyên

Mắt

Mở mắt để rồi nhắm mắt. Có gì thực của ta đâu. Kìa bóng chiều rơi khuất núi. Ngàn năm, bụi cũng qua cầu.

Bio-Photon

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh trong não của động vật có vú có khả năng tạo ra các photon ánh sáng, hay còn gọi là Biophotons!

Kéo Xe

Trò chơi kéo xe Nghiệp, một cách dùng cơ học cổ điển để soi sáng quá trình tu luyện.

Sự Thật

Đã là Sự Thật thì không thể gọi thành tên. Vì thế, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng