Thiền Tự Giác

Quỷ Lùn

Đêm nay, đêm nay, ta cho ngươi vàng. Ngày mai, ngày mai, ta lấy đứa con.

Mông Lung

Lành thay những ai không thấy mà tin... vào ánh sáng.

Xem

"Một bát, cơm ngàn nhà. Thân đơn, muôn dặm xa. Mắt xanh, xem người thế. Mây trắng, hỏi đường qua".

Tọa Thiền Ca

Mảnh đất này hoa sen ngát nở. Mảnh thân này hình Phật lộ nguyên

Mắt

Mở mắt để rồi nhắm mắt. Có gì thực của ta đâu. Kìa bóng chiều rơi khuất núi. Ngàn năm, bụi cũng qua cầu.

Bio-Photon

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh trong não của động vật có vú có khả năng tạo ra các photon ánh sáng, hay còn gọi là Biophotons!

Kéo Xe

Trò chơi kéo xe Nghiệp, một cách dùng cơ học cổ điển để soi sáng quá trình tu luyện.

Sự Thật

Đã là Sự Thật thì không thể gọi thành tên. Vì thế, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng

Con Đường

Đạo khả đạo phi thường đạo dã

Hình Tướng

Hình - Tướng: Sự Thấy và sự Chấp