Tọa Thiền Ca

Thiền Tự Giác

Mảnh đất này hoa sen ngát nở. Mảnh thân này hình Phật lộ nguyên

18:20:21 24/12/2020

Mọi chúng sinh bản năng là Phật

Như nước kia bản chất của băng

Không có nước, băng kia chẳng có

Không chúng sinh, Phật tính ở đâu?

Buồn thay những kẻ đầu ngu muội

Chạy khắp nơi tìm kiếm đẩu đâu

Mù không thấy ở ngay bên cạnh

Sự thật bày rành mạch chẳng sai

Như đứa trẻ ngồi trong dòng nước

Mà khóc gào: con khát mẹ ơi!

Như đứa trẻ con nhà giàu có

Tự lưu đày mòn mỏi khắp nơi

Lạc trên đường vô minh tăm tối

Sáu nẻo mù dẫn lối vô biên

Từ chỗ tối đến chỗ tối hơn

Tự do ngày ấy bao giờ đến?

Lành thay một con đường tu luyện

Đại thừa thiền toạ đại pháp môn

Từ bi, nhẫn nại và tinh tấn

Biết bao hạnh ba la mật đa

Từ toạ thiền mà khởi sinh ra

Những người sự nghiệp nhiều thành tựu

Mà xoá được ảo ảnh thành công

Những nẻo tối tăm đều biến mất

Vùng đất lành hiển hiện dưới chân

Những hành giả tinh tấn chuyên cần

Quay trở về chân như bản thể

Chân bản thể không còn gì nữa

Vượt qua tầm tứ đại xác thân

Khi Nhân, Quả chỉ còn là một

Đường phía trước không nhánh không chia

Khi Tướng và Vô Tướng không rời

Thì Đi Về chẳng còn vướng bận

Khi tư duy không tầm không tứ

Hát và nhảy múa với tự nhiên

Không giới hạn như trời tỉnh thức

Như trăng rằm tuệ nhãn sáng bừng

Chân thật, không còn gì thiếu nữa

Trước mặt Niết Bàn hiển hiện ra

Mảnh đất này hoa sen ngát nở

Mảnh thân này hình Phật lộ nguyên

(Thơ Hakuin Zenji, David Nguyen dịch thơ, 10/11/2017)