Bút

Học Tự Giác

Không yêu bút thì không có chữ, không có chữ thì chẳng có văn, không có văn thì uổng kiếp người.

21:52:29 23/12/2020


Lúc còn bé xíu, bố dắt ra Hồ Gươm, xem tháp Bút, đài Nghiên. Bố bảo tháp này do Nguyễn Siêu, người sinh ra trước con 180 năm, làm ra. Đây là cái bút để viết ý chí của mình lên trời cao. 64 chữ hán khắc trên nghiên giờ chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ đoạn cuối nghĩa là "ngậm nguyên khí, mài hư không" mà thôi. Ngửa mặt nhìn trời, nghĩ, viết lên trời được thật ư? Lớn lên lại nghĩ, hư không kia, mài ra được ư?

Rồi đến tuổi đi học, tuần đầu đến trường, bút quản, mực lọ, chấm chấm viết viết, nguệch ngoạc rồi mất. Một tuần mất mấy chiếc. Bố bảo, không yêu bút thì không có chữ, không có chữ thì chẳng có văn, không có văn thì uổng kiếp người. Rồi bố thở dài.

Từ ấy, không mất bút nữa.

(David Nguyen, 19/03/2019)

Bút