Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

19:11:10 15/01/2021

Năng Tri Nhân là Khả năng biết người. Đây cũng là một yếu chỉ cực kì quan trọng trong Tôn Tử Binh Pháp.

Sở dĩ, Đào Chu Công Phạm Lãi chọn đây là nguyên tắc số 1 cũng bởi vì ông là một chiến lược gia. Tri Bỉ đương nhiên là quan trọng bậc nhất. Vì Phạm Lãi biết Ngô Vương Phù Sai say mê mỹ nhân nên mới gửi tặng Tây Thi, đại mỹ nhân đã khiến cho Phù Sai mê đắm mà bỏ quên mất thế sự triều chính.

Rồi sau khi thắng Phù Sai, hoàn thành được tâm nguyện, ông lại khuyên Văn Chủng bạn thân là nên cùng ông bỏ đi vì ông biết Việt Vương Câu Tiễn là người được cá quên nơm, sẽ hạ thủ giết các mưu sĩ sau khi thành công. Văn Chủng không nghe nên ở lại mà chết. Phạm Lãi mang Tây Thi đi về núi, mở doanh nghiệp, thành đạt và hạnh phúc, trở thành một phú gia địch quốc thời bấy giờ.


Đi vào chi tiết một chút về Năng Tri Nhân thì có mấy câu hỏi sau mà chúng ta có thể sử dụng khi cần tư duy về cái sự Năng Tri Nhân này:

1. Ta biết được bao nhiêu người và họ là ai?

2. Tại sao ta lại muốn biết người đó?

3. Ta biết người đó từ đâu, nguồn gốc nào?

4. Ta biết người đó được bao lâu?

5. Ta biết điều gì về người đó?

6. Ta biết điều gì “sâu sắc” về người đó?

(David Nguyen)