Năng Mẫn Tiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

19:22:08 15/01/2021

Yếu lĩnh: Do nghi bất quyết, chung quy vô thành

Dịch là: Khả năng giữ sự uyển chuyển linh hoạt : lưỡng lự và không quyết định được khi cần thiết thì cuối cùng chẳng thể thành tựu được gì cả.

Tôn Tử Binh Pháp Hư Thực Thiên có viết: Phù binh hình tượng thủy, thủy chi hình, tị cao nhi xu hạ. Binh chi hình, tị thực nhi kích hư.

Nghĩa là: Một đạo quân chẳng khác gì nước, chảy chỗ trũng mà tránh chỗ cao nên yếu quyết dùng binh là tránh mạnh mà đánh yếu.

Vậy Năng Mẫn Tiệp chính là điều binh như nước, uyển chuyển, linh hoạt với mục đích là ra được quyết định khi cần thiết. Phương Tây có câu: “Analysis till paralysis” nghĩa là ngồi mà phân tích cho tới khi bại liệt luôn. Thế thì chẳng còn làm được gì. Khi lên kế hoạch kinh doanh, ta dự trù, tính toán các rủi ro có thể gặp phải, nhưng nếu đợi tới khi không còn rủi ro nào cả thì chắc chẳng bao giờ có thể làm được. 

Trong khi tiến hành theo kế hoạch kinh doanh đã định, ta vẫn phải giữ cho doanh nghiệp mình uyển chuyển linh hoạt để xoay khi gặp khó khăn chứ không phải cứ nhất quyết cứng rắn, cứng đầu mà bám chặt vào bản kế hoạch trên giấy tờ.

Trong cuộc đời, nhiều khi ta cần cứng. Nhưng nếu lúc nào cũng cứng thì lại chết toi, vì cứng liên tục sẽ dẫn tới đứt, gãy. Có lúc ta phải mềm như nước, lựa chỗ trũng, lựa khe mà nhẹ nhàng luồn lách vào một cách ngọt ngào man trá thì mọi thứ lại suôn sẻ mà sướng vô cùng.

Có 5 lĩnh vực mà ta đặc biệt cần phải rèn luyện Năng Mẫn Tiệp.

1. Định hướng phục vụ khách hàng (Customer Oriented)

2. Trao quyền và tạo cảm hứng (Delegation & Empowerment)

3. Đào tạo liên tục và hiệu quả (Effective & Continuous Training)

4. Kênh thông tin mở (Open communication Channels)

5. Khai thác công nghệ và quản lý tri thức (Harness Knowledge Management & Technology).

(David Nguyen)