Tất cả bài Blog

Chúng

Xã Hội Tự Giác

Vì sao cần có một cộng đồng để tu tập và rèn luyện được hiệu quả

Buffet Hạnh phúc

Sống Tự Giác

Hạnh phúc và cảm giác hạnh phúc ở mức độ tế bào là một tổ hợp của nhiều hoóc môn. Hiểu về D.O.S.E như thế nào?

Mandala

Thiền Tự Giác

Sự tích Mandala hàm chứa con đường tới giải thoát giác ngộ

Tỉnh

Thiền Tự Giác

Một giấc mơ đem lại sự tỉnh thức

Diêm Sinh

Học Tự Giác

Làm bạn đường cùng con cái của mình như thế nào trên một chặng đường ngắn ngủi đi chung?

Không Dính Mắc

Thiền Tự Giác

Ta tuy là Vua, sống trong cung điện mà không dính mắc vào cung điện. Anh là nhà sư, anh sống trong chùa mà anh dính mắc vào chùa. Vậy ai gần với chứng ngộ rốt ráo hơn? Dính mắc vào sở hữu mới là nguồn gốc của khổ đau. Sở hữu không phải nguồn gốc của khổ đau.

Đạt Ma

Thiền Tự Giác

Thế nào là Đạt Ma (Dharma)?

Ngôi

Thiền Tự Giác

Lý thuyết Triết Học Tích Phân (Dung Hợp) ngắn gọn thông qua chức năng của Ngôi thứ trong hội thoại để giảm khổ, tăng vui