Học Hỏi

Đồng Cảm

Sống Tự Giác

Đừng kết bạn với người chỉ đem lại sự dễ chịu mà hãy kết bạn với những người đẩy mình lên tầm cao mới. (Thomas J. Watson)

Thông thái

Học Tự Giác

Hễ mà có thứ gì mà anh không biết và anh muốn biết thì hãy muốn như anh muốn thở vậy.

Hỏi

Học Tự Giác

Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi.

Bậc Đại Cao Thủ

Đọc Tự Giác

Học và Quên, vòng xoáy của đỉnh cao Trí Tuệ.

Ô Xy

Học Tự Giác

Muốn dạy con, yêu và dạy chính mình. Không cách dạy nào bằng cách làm gương.