Thông thái

Học Tự Giác

Hễ mà có thứ gì mà anh không biết và anh muốn biết thì hãy muốn như anh muốn thở vậy.

15:14:20 27/12/2020

Có một mẩu chuyện như thế này về Socrates, nhà triết học Hy Lạp cổ đại trước thiên chúa giáng sinh khoảng 500 năm.

Socrates lúc bấy giờ rất nổi tiếng là một nhà thông thái, là người cái đíu gì cũng biết. Ai không biết gì thường tới hỏi ông.

Một lần nọ, có một cậu thanh niên tới gặp Socrates và nói: Này ông, tôi cũng muốn trở thành nhà thông thái như ông. Hãy chỉ cho tôi con đường.

Socrates trả lời: cũng được, đi theo tôi!

Và thế là Socrates đi ra biển. Chàng thanh niên đi theo. Ra tới biển, Socrates ko thèm cởi quần áo, cứ thế đi thẳng xuống biển. Chàng thanh niên có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo xem sao. Thế rồi nước lên tới ngực, rồi tới cổ. Chàng thanh niên cứ bám sát phía sau Socrates.

Bất ngờ, Socrates quay lại dùng hai tay tóm đầu chàng kia, dìm xuống và giữ chặt. Tuy là thanh niên nhưng chàng ta giật mình nên cũng phải chống cự, giãy đành đạch như đỉa phải vôi, sặc lên sặc xuống, được một lúc thì Socrates buông tay. Thò được đầu lên khỏi mặt nước, chàng ta vừa nôn ọe vì sặc, vừa chửi búa xua: ông già này, không dạy thì thôi, làm sao phải kéo người ta ra biển mà giết người chứ.

Socrates mới hỏi: Lúc anh ở dưới nước anh muốn gì?

- ông hỏi ngu thế, lúc ấy tôi chỉ muốn được thở thôi.

- Đấy con đường đấy, hễ mà có thứ gì mà anh không biết và anh muốn biết thì hãy muốn như anh muốn thở vậy. Như thế, chả mấy chốc mà anh sẽ trở thành nhà thông thái thôi.