Đồng Cảm

Sống Tự Giác

Đừng kết bạn với người chỉ đem lại sự dễ chịu mà hãy kết bạn với những người đẩy mình lên tầm cao mới. (Thomas J. Watson)

11:03:28 15/06/2022

Đồng cảm là một công cụ mạnh để giúp người khác thay đổi.

Hãy thử tưởng tượng có một điều gì đó mà bạn muốn thay đổi trong bản thân mình nhưng bạn còn mâu thuẫn trong tư tưởng. Và một người nào đó bắt đầu lên giọng dạy đời bạn, rằng điều đó là quan trọng như thế nào, rằng bạn sẽ phải hối tiếc nếu bạn không chịu thay đổi, họ liệt kê ra một danh sách dài các lý do mà bạn phải thay đổi và gò ép bắt bạn phải thay đổi ngay lập tức. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Khả năng cao là bạn sẽ thấy rất khó chịu, có thể choáng, có thể bực tức giận dữ, có thể cảm thấy bị tổn thương, thấy xấu hổ hoặc nhục nhã, và chắc chắn là bạn sẽ bắt đầu kháng lại ý tưởng về sự thay đổi ấy.

Nhưng sẽ thế nào nếu tình huống khác đi. Bạn được hỏi rằng điều gì là quan trọng đối với bạn và tại sao bạn lại muốn thay đổi. Những câu hỏi như thế giúp bạn nhận ra những phẩm chất tích cực có thể đưa bạn tới thành công. Bạn không cảm thấy bị dạy đời hay bị áp lực. Người hỏi bạn thực sự tò mò rằng điều gì có thể giúp cho bạn thay đổi thành công và đi được tới đích. Họ đồng cảm với bạn. Và cuối cùng họ hỏi: bạn sẽ làm gì?

Trong hai tình huống trên, bạn muốn ở trong tình huống nào? và muốn nói chuyện với ai trong hai tình huống ấy?

Goethe nói: "Nếu bạn đối xử với một người như là anh ta đã là, thì anh ta sẽ mãi là như thế. Nếu bạn đối xử với một người như là anh ta nên là, sẽ có thể là thì anh ta sẽ trở thành như thế".