Quỷ dữ

Quỷ Lùn

Thiền Tự Giác

Đêm nay, đêm nay, ta cho ngươi vàng. Ngày mai, ngày mai, ta lấy đứa con.

Phục Ma

Sống Tự Giác

Trong Đạo Phật, có khái niệm Tâm Ma, ý nói Ma Chướng Tự Tâm Sinh. Nghĩa là những thứ mê đắm, mê muội từ tâm ta sinh ra chính là chướng ngại cho con đường tu hành tới đạo quả. Đó là Ma đến từ bên trong.

Quỷ Đạo

Đọc Tự Giác

Khi cõi này đông người, tôi muốn là người. Giờ toàn quỷ, làm người cô đơn lắm.

Con Đường

Thiền Tự Giác

Đạo khả đạo phi thường đạo dã

Bệnh

Sống Tự Giác

Chống bệnh tật bằng bảo vệ cho Nội Tâm bằng Khiên Thái Độ