Yoga

Rudraksha - Nguồn gốc, ý nghĩa và ứng dụng tâm linh

Thiền Tự Giác

Rudraksha dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đeo. Giữ trong lòng bàn tay của bạn và cảm nhận năng lượng hàng ngày. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn được kết nối về nguồn. Rudraksha tạo ra những rung động tích cực, không bao giờ gây hại.

Khó Chịu

Sống Tự Giác

"Hãy biến thương đau thành trí tuệ". (Oprah Winfrey)