Tri Thức

Thị trường

Xã Hội Tự Giác

Tình cảm phụ tử, sư đồ, huynh đệ tỷ muội đã và đang trở thành những con số. Tri thức và lòng mong mỏi được biết những điều mình chưa biết được gán với bằng cấp, với chức vụ và với lợi nhuận. Đó chính là khi chúng ta đặt dấu chấm hết cho xã hội Người.

Hỏi

Học Tự Giác

Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi.

Cái Biết

Đọc Tự Giác

Phần đông chúng ta sẽ lấy cái hiểu, cái biết của mình để làm cột mốc mà đánh giá và liên hệ với người khác. Chính đây là một điểm nguy hiểm, gây ra biết bao hiểu lầm và đau khổ.