Đệ Thập Nhất Thiên : Danh Sổ Thiên

Xã Hội Tự Giác

DANH SỔ THIÊN (VỀ KỸ THUẬT)

14:16:51 19/01/2021

Nguyên văn:

Phu dịch kì giả, phàm hạ nhất tử, giai hữu định danh. Kì chi hình thế, tử sanh, tồn vong, nhân danh nhi khả kiến. 

Hữu trùng, hữu oát, hữu xước, hữu ước, hữu phi, hữu quan, hữu trát, hữu niêm, hữu đính, hữu tiêm, hữu thứ, hữu môn, hữu đả, hữu đoạn, hữu hành, hữu nại, hữu lập, hữu điểm, hữu tụ, hữu khiêu, hữu giáp, hữu tạt, hữu tị, hữu thứ, hữu lặc, hữu phác, hữu chinh, hữu kiếp, hữu trì, hữu sát, hữu tùng, hữu bàn. Vi kì chi danh, tam thập hữu nhị, vi kì chi nhân, ý tại khả chu. 

Lâm cục biến hóa, viễn cận tung hoành, ngô bất đắc nhi tri dã. Dụng hạnh thủ thắng, nan đào thử danh. Truyện viết: “Tất dã, chánh danh hồ kì !” 

Dịch: 

Danh sổ thiên là nói về danh từ khái niệm trong cờ.

Là người đánh cờ, đặt quân dứt khoát, nước đi nào cũng có tên gọi. Dù là hình cờ, sống chết, tồn vong, từ tên nước đi mà biết. Nào là: điểm trọng yếu, bẻ, vồ, kỳ cân, bay, quan tử, đâm, đè, áp đỉnh, tiêm, gặm nông, đả nhập, gông, xiết, ép, trụ, điểm mắt, đứng, cắt, khoét, phân tán, chạy, thử, phong tỏa, phác, chinh quân, cướp, ghì, giết… Đòn trong cờ Vây, có cả thảy 32 tên gọi.

Người chơi cờ Vây, điều gì định làm, đều nghĩ thấu đáo. Vào trận linh hoạt, ngang dọc xa gần, không được trơ trẽn đánh bừa. Dựa vào may mắn để thắng, phàn nàn kêu ca, bỏ cuộc giữa chừng đều là rác rưởi bỏ đi cả. Truyện viết: “Làm được như thế, mới đúng là người đánh cờ vậy”.

Người biết được nhiều phương tiện, sử dụng được nhiều phương tiện thì có nhiều cơ hội để làm việc lợi ích hơn kẻ không có hoặc có ít phương tiện. Chỉ cần đừng bị dính mắc vào phương tiện, đặt phương tiện đúng vị trí của nó, để sử dụng mang lại hạnh phúc và giá trị cho đời. Thế thì ổn. Nếu bị dính mắc, lại khổ hơn.

Còn đời này cũng có những kẻ, phương tiện chẳng có, cũng chẳng làm gì bao giờ, dành thời gian và năng lượng chửi bới và ghen tức với những người có phương tiện. Những kẻ ấy, còn khổ hơn, lửa đốt trong ngoài. Cũng đáng thương vậy.

Thế nên, làm gì thì làm, miễn là bớt khổ, thêm vui thì làm. Còn chuyện phương tiện, có ít có nhiều, cũng chẳng có sao. Bởi vì, tinh túy nằm ở chỗ "dụng" chứ không phải nằm ở chỗ "có".

(David Nguyen)