Đệ Tứ Thiên : Hợp Chiến Thiên

Xã Hội Tự Giác

HỢP CHIẾN THIÊN (VỀ SỰ PHÁT TRIỂN)

14:03:44 19/01/2021

Nguyên văn:

Bác dịch chi đạo, quý hồ cẩn nghiêm. Tùy thủ nhi hạ giả, vô mưu chi nhân dã. Bất tư nhi ứng giả, thủ bại chi đạo dã. Thi vận: “Chúy chúy tiểu tâm, như lâm vu cốc”.

Nghĩa:

Cái đạo đánh cờ, quý nhất là sự nghi hoặc, cẩn thận và nghiêm túc. Đánh cờ mà tuỳ tiện là kẻ vô mưu. Đánh mà không nghĩ là con đường dẫn tới thất bại mà thôi. Kinh Thi viết rằng: “Cẩn thận lo lắng như vào hang sâu”.

Ta đã từng nói về thái độ. Dù có ngàn vạn chiêu thức mà không có thái độ đúng đắn suốt đời mình thì dễ đi vào ma đạo. Cẩn thận, nghiêm túc thì dễ hiểu, song ở đây, chỉ bàn về chữ Hồ (nghi ngờ). Hồ không phải là Nghi trong ngũ độc Tham - Sân - Si - Mạn - Nghi.

Hồ ở đây là nghi ngờ để kiếm chứng, là không tin vào lý thuyết ngay mà phải qua thực chiến mà giác ngộ về lý thuyết đó. Còn Nghi trong ngũ độc là sự thiếu niềm tin vào chân lý.

Hải Thượng Lãn Ông có phép tăng tuổi thọ đúc kết là:

Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần

Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.

Thủ chân nghĩa là giữ vững niềm tin vào chân lý. Trong Kinh Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ), Đức Phật cũng nói đừng tin vào một điều chỉ vì điều đó do bậc thánh nhân dạy, hay do thầy ta dạy. Mà chỉ tin sau khi đã kiểm chứng, suy nghĩ, sử dụng, đúc kết và giác ngộ điều đó.

(David Nguyen)