Đệ Lục Thiên : Tự Tri Thiên

Xã Hội Tự Giác

TỰ TRI THIÊN (VỀ TẦM NHÌN)

14:07:38 19/01/2021

Nguyên văn: 

Phu trí giả kiến vu vị manh, ngu giả ám vu thành sự. Lão Tử viết: “Tự tri giả minh.”

Nghĩa:

Người biết thì tuy thấy mà vẫn còn phải suy xét kiểm chứng. Kẻ ngu tuy mù lòa, chẳng thấy gì mà mồm nói hàm hồ. Lão Tử nói: "Tự thấy thì sáng"

Thấy có cái thấy nhập thế gian, có cái thấy xuất thế gian. Trong cái thấy nhập thế gian, ta cần hệ quy chiếu, cần góc cạnh của người thấy, thế nên chưa đi đôi giày của người khác, chưa nhập hồn vào xác người khác để nhìn qua đôi mắt của họ thì ta chưa thể thấy như họ thấy. 

Vì thế, bậc trí giả tự nhiên sẽ không tranh biện trong cái thấy nhập thế gian, bởi vì họ luôn nhìn bằng cái thấy xuất thế gian, hòa trộn với lòng từ bi, tình thương yêu rồi để thấy cái thấy mù lòa của kẻ mù mà giúp kẻ ấy. Ngược lại kẻ ngu, dù mù lòa nhưng tự hào về sự mù lòa của mình, theo kiểu “thày bói xem voi”.

Trong chúng ta có những người tập võ, tập khí công, thì đều biết huyệt Đan điền là nơi ta tụ khí. Lại biết, khi tập luyện ta phải tán khí ra cho Đan điền trống rỗng, vận hành đi qua kỳ kinh bát mạch, được sự giúp đỡ của thầy, của bạn, của kỳ duyên mà đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, điều khí qua những chỗ tắc nghẽn, rồi mới lại tụ khí Đan điền để dưỡng.

Chỉ khi ta biết tự làm trống rỗng mình thì mới có cơ hội tiếp quản thêm được khí của trời đất, khi ta khai mở và kết nối, sự sáng sẽ tự đến. Đó chính là khái niệm "Tự Tri" mà Lão Tử nói tới, ta xoay vào trong nhiều hơn ta xoay ra ngoài, ta có mỏ vàng ở trong để khai thác nhưng lại quỳ gối lê la khắp chốn ăn xin. Đó chính là nghịch lý của thời mạt pháp vậy.

(David Nguyen)