Đệ Cửu Thiên : Tà Chính Thiên

Xã Hội Tự Giác

TÀ CHÍNH THIÊN (VỀ ĐẠO ĐỨC)

14:13:14 19/01/2021

Chính hay tà?

Có người nói: Trong ván cờ toàn xảy ra mẹo mực lừa dối, biến hóa bất nhất, phải chăng cờ Vây là tà đạo? Việc quân sự mưu kế cũng nhiều, biến hóa cũng lắm nhưng quân sự vẫn không phải việc xấu xa. Cờ Vây chỉ là một nghệ thuật có bản chất rất gần với quân sự. Ưu điểm của cờ Vây có nhiều. Nhưng cách chơi, cách thể hiện của mỗi người lại khác nhau, tùy theo phẩm chất từng người.

Xem kẻ tầm thường kia, nhìn bàn cờ nghĩ thì ít mà khoa chân múa tay thì nhiều, mồm nói thao thao. Người đắc đạo trái lại, bình thản sâu xa, dựa vào hình cờ mà để tinh thần tự do phiêu lãng nơi ván cờ. Thắng không tỏ vẻ vui sướng, thua không oán hận cay cú. Biểu hiện như thế có phải tà đạo không?

Thực ra, luận về chính tà là điều khó vì chính hay tà là do tâm sinh ra niệm. Chính tâm thì sinh chính niệm. Tà tâm thì sinh tà niệm. Chính niệm thì sinh ra an vui. Tà niệm thì gây ra đau khổ. Vốn ta không thể định nghĩa chính tà được bởi vì quy định vào khái niệm, định nghĩa, xác định ranh giới thì lại thành sai. 

Một ví dụ. Có một người bỗng quyết định phố đông người, và cứ 15 phút lại hét to lên: “Ta là Phật”. Ngày đầu tiên, người đi đường đều cười nhạo là kẻ điên. Sau một tuần, những người hàng ngày qua đó bắt đầu không còn cười nữa. Sau một tháng, có một bà già xuất hiện và lạy. Sau ba tháng có tới 30 người quây quanh để lạy. Mỗi lần anh hô: “Ta là Phật” những người kia lại lạy và niệm “Mô Phật”. 

Thế mới biết, những điều số đông tin theo chưa chắc đã là đúng.

Einstein nói: “Có ba thế lực chi phối thế giới: sự ngu dốt, lòng tham và sự sợ hãi”. Hễ mà những quyết định của ta bị chi phối bởi các thế lực này thì khả năng là kết quả sẽ không đem lại sự an lạc. Thế nên, dù đi chậm, mà chính đạo thì dù có không thành công cũng sẽ an vui.

(David Nguyen)