Những ý chính từ sách:

Tôn Tử Binh Pháp

Tóm tắt tác phẩm Tôn Tử Binh Pháp ấn bản 2003 dịch bởi Lionel Giles và hiệu đính bởi Dallas Galvin

Tác giả: Lionel Giles

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Bản Tôn Tử Binh Pháp xuất bản năm 2003 được dịch bởi Lionel Giles và hiệu đính bởi Dallas Galvin, là một bản hướng dẫn cổ điển về các chiến lược và chiến thuật chiến tranh được truyền lại bởi gia tộc các chiến lược gia quân sự hậu Tôn Tử và có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Ấn bản mới này có cả bản dịch có chú thích năm 1910 của Giles và các chú thích mới của Galvin.


Lionel Giles là một nhà Hán học, nhà văn và nhà triết học người Anh. Lionel Giles từng là trợ lý giám tuyển tại Bảo tàng Anh và bộ phận lưu trữ của Sở Bản thảo và Sách in Phương Đông. Ông được chú ý nhiều nhất với bản dịch năm 1910 về Nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử và Những điều suy ngẫm của Khổng Tử.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?