Những ý chính từ sách:

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Bài học từ việc thảo luận chung trong không gian ảo.

Tác giả: Art Markman

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Trong thời đại của Covid-19, nhiều người trong chúng ta không còn làm việc trong cùng một văn phòng nữa - nhưng chúng ta vẫn phải cộng tác để tạo ra các ý tưởng mới. May mắn thay, ngay cả trong một môi trường làm việc từ xa, chúng ta vẫn có một số phương pháp tiếp cận để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả nhờ vào việc thảo luận nhóm từ xa.


Art Markman là giáo sư tâm lý học và tiếp thị tại Đại học Texas và là giám đốc sáng lập của chương trình về khía cạnh con người của các tổ chức. Ông đã viết hơn 150 bài nghiên cứu, về các chủ đề bao gồm lý luận, ra quyết định, động lực và sự sáng tạo. Ông tư vấn cho các công ty muốn tích hợp khoa học nhận thức vào công việc của họ. Markman đã viết một số cuốn sách, bao gồm Tư duy thông minh, Thay đổi thông minhThói quen lãnh đạo. Ông cũng là người đồng dẫn chương trình radio và podcast Two Guys on Your Head, do đài KUT ở Austin sản xuất.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?