Những ý chính từ sách:

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Tương tác và chuyển hóa

Tác giả: Ben Laker

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Bạn thấy mình ở vị trí nào trong 10 năm tới? Bạn có khao khát trở thành một nhà quản lý cấp cao, dẫn dắt người khác và thúc đẩy quá trình thay đổi trong doanh nghiệp của mình hay không? Nếu muốn vậy, bạn sẽ cần phải nắm vững nghệ thuật tạo ảnh hưởng — một kỹ năng, giống như bất kỳ một kỹ năng nào khác, có thể học được.


Giáo sư Benjamin Laker là Giáo sư về Chuyên ngành Lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Henley, người dẫn đầu cuộc điều tra thực nghiệm để cung cấp thông tin về chương trình nghị sự của các công chức và chính trị gia, bao gồm cả các thành viên của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ.

Các công trình liên ngành của ông, bao gồm hai danh mục cấp bộ, được phân phối cho các Ủy ban Lựa chọn của Hạ viện và được xuất bản bởi các cơ quan học thuật và hành nghề bao gồm International Journal of Operations and Production ManagementHuman Resource ManagementHarvard Business Review và MIT Sloan Management Review. Kết quả từ những công trình này được đăng trên tờ Financial Times , New York Times , Daily Telegraph và Washington Post , cũng như phát sóng trên các chương trình tin tức của Bloomberg và BBC.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?