Những ý chính từ sách:

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?

Tìm kiếm sự đồng ý

Tác giả: Laura Huang

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, khả năng cao là không phải quyết định nào của bạn cũng được tất cả các đồng nghiệp ủng hộ — và điều đó là bình thường thôi. Năng lực Lãnh đạo nhiều khi có nghĩa là phải đưa ra các quyết định khác lạ trong khi vẫn phải luồn lách trong các mối quan hệ phức tạp với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Thường xuyên bạn sẽ cần sự ủng hộ từ những thành phần này, và do đó bạn sẽ cần phải thuyết phục họ.


Laura Huang là phó giáo sư quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard. Trước khi gia nhập HBS, bà là trợ lý giáo sư quản lý tại Trường Wharton, Đại học Pennsylvania. Nghiên cứu của cô đã được đăng trên The Financial Times, Wall Street Journal, USA Today, ForbesNature. Cô đã giành được một số giải thưởng cho nghiên cứu của mình, bao gồm Học bổng Kauffman Foundation năm 2016 và được Poets & Quants vinh danh là một trong 40 Giáo sư Trường Kinh doanh Xuất sắc nhất Dưới 40 tuổi. Các khách hàng tư vấn và diễn thuyết của cô bao gồm Google, Uber, Blackrock, Eldridge Industries, Keystone, Bionic và Level Playing Field Institute.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?