Những ý chính từ sách:

Đừng chờ qua đại dịch mới phát triển sự nghiệp

Thử nghiệm một con đường sự nghiệp mới ngay trong đại dịch

Tác giả: Emily Stone

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Bạn vẫn có thể tìm cách để vươn cao hoặc thử nghiệm một con đường sự nghiệp mới — ngay cả trong thời kỳ đại dịch. Hai tháng sau khi đại dịch bắt đầu, nhiều người vẫn có thể làm việc đã chuyển từ chế độ thích nghi sang chế độ sống chung với lũ. Và cùng với chế độ đó, họ vẫn cố gắng phát triển sự nghiệp. Carter Cast, giáo sư về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Trường Kellogg, cho biết: “Khi bắt đầu quen dần với cú sốc đại dịch, nhiều người bắt đầu nghĩ, “làm thế nào để tôi có thể sử dụng chính hoàn cảnh đại dịch này như một xúc tác để thử làm điều gì đó mới mẻ?” Nhưng làm thế nào để một người có thể quản lý và phát triển sự nghiệp trong một đại dịch lớn như thế này? Cast đã đưa ra lời khuyên trong hội thảo trên mạng gần đây của Chương trình Đào tạo lãnh đạo cao cấp của Kellogg, dựa trên nghiên cứu mà ông đã xuất bản trong cuốn sách Việc Đúng - Việc Sai - Sự Nghiệp Hoành Tráng Được Tạo Ra và Phá Hủy Như Thế Nào. 


Emily Stone là biên tập viên cấp cao tại Tạp Chí Tầm Nhìn Kellogg tại Trường quản lý Kellogg.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?