Những ý chính từ sách:

Cách xây dựng thói quen kiên cường trong cuộc sống hàng ngày

Hạ thấp tiêu chuẩn và bắt đầu từ những việc nhỏ

Tác giả: Emily Stone

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Trở lại tháng Ba đầu năm 2020, nhiều người trong chúng ta hy vọng sẽ nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng có vẻ chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, nhiều tháng đã trôi qua, giờ này thì rõ ràng là chúng ta sẽ còn phải chịu đựng cuộc khủng hoảng này trong một thời gian dài. Vậy làm thế nào để các nhà lãnh đạo có thể duy trì năng lượng và động lực trong khi phải giải quyết bao nhiêu vấn đề chồng chéo từ sức khỏe cộng đồng cho tới các vấn đề kinh tế và xã hội? Nói cách khác, làm thế nào để giữ được sự kiên cường? Fred Harburg, giáo sư về giáo dục lãnh đạo cao cấp tại trường Kellogg và là cựu giám đốc của Viện lãnh đạo cao cấp Kellogg, giải thích rằng điều này chỉ có thể đạt được bằng việc trau dồi và luyện tập những thói quen kiên cường.


Emily Stone là biên tập viên cấp cao tại Tạp Chí Tầm Nhìn Kellogg tại Trường quản lý Kellogg.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?