Những ý chính từ sách:

Xây dựng văn hóa sai cách

Ba sai lầm cản trở nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tác giả: Chưa xác định

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Khi cố gắng thúc đẩy thay đổi văn hóa, nhiều nhà lãnh đạo đã sử dụng sai công cụ. Sau khi khảo sát hơn 7.500 nhân viên và gần 200 nhà lãnh đạo về nhân sự tại các công ty toàn cầu và thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với 100 nhà lãnh đạo nhân sự, Gartner đã viết một báo cáo xác định những cách có hiệu quả cao nhất (và thấp nhất) mà các nhà lãnh đạo sử dụng khi cố gắng thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Báo cáo này khuyên họ nên tránh ba sai lầm


Không có thông tin của tác giả

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?