Những ý chính từ sách:

Một số thủ thuật nhằm cải thiện chất lượng họp trực tuyến

Cách tiến hành họp trực tuyến hiệu quả

Tác giả: Emily Stone

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Hầu hết mọi người đồng ý rằng các cuộc họp ảo mang lại hiệu quả cao, nhưng chúng thiếu đi tính tự phát và năng lượng sáng tạo của các cuộc họp trực tiếp. Vì vậy, Thompson đề nghị nên có phương thức để gìn giữ các yếu tố này ngay khi một cuộc họp bắt đầu.


Emily Stone là biên tập viên cấp cao tại Tạp Chí Tầm Nhìn Kellogg tại Trường quản lý Kellogg.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?