Những ý chính từ sách:

Lãnh đạo tài ba chống khủng hoảng trong Đại Dịch như thế nào

Học quản lý khủng hoảng khi vượt qua đại dịch

Tác giả: Emily Stone

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong mọi ngành dường như bị buộc phải học quản lý khủng hoảng khi phải vượt qua đại dịch Covid 19, họ phải cố gắng để giữ cho nhân viên và khách hàng được an toàn cũng như giữ cho tổ chức không bị ảnh hưởng. Timothy Feddersen, giáo sư về quản lý kinh tế và khoa học về ra quyết định tại Trường Kellogg cho biết, một ví dụ về CEO thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ ở thời điểm này là Arne Sorenson của Tập Đoàn Marriott. Feddersen, giáo sư dạy các khóa học về quản lý khủng hoảng, đã chỉ ra một số điểm chính của thông điệp bằng video mà Sorenson đã gửi cho nhân viên của tập đoàn này.


Emily Stone là biên tập viên cấp cao tại Tạp Chí Tầm Nhìn Kellogg tại Trường quản lý Kellogg.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?