Những ý chính từ sách:

Làm thế nào để khéo léo thể hiện bất đồng quan điểm khi phỏng vấn xin việc

Học cách bày tỏ ý kiến ​​trung thực của mình trong cuộc phỏng vấn

Tác giả: Caroline Stokes

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Khi phỏng vấn xin việc, bạn thường có một mục tiêu chính: gây ấn tượng với người phỏng vấn để được nhận. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải đồng ý với mọi thứ để có một cuộc phỏng vấn thành công, điều này có thể dẫn đến rất nhiều cái gật đầu của cả hai bên — ngay cả khi bạn không tin vào những gì người kia đang nói. Đây là một loại không trung thực có mục đích tốt. Loại này có có thể giúp bạn có được cơ hội việc làm, nhưng có thể dẫn đến các giả định và quan niệm sai lầm lớn dần và khó dần lên khi bạn bước vào đảm nhận công việc.


Caroline Stokes là người sáng lập ra FORWARD, một công ty huấn luyện điều hành và săn đầu người được thiết kế cho các nhà lãnh đạo đổi mới toàn cầu. Cô là người dẫn chương trình phát thanh Nhà tuyển dụng với Trí tuệ cảm xúc (EQ) và là tác giả của cuốn Voi Đứng Trước Kỳ lân: Sử dụng chiến lược Nhân sự với trí tuệ cảm xúc để cứu lấy công ty của bạn.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?