Những ý chính từ sách:

Khởi động một sự nghiệp thành công như thế nào

Xây dựng một sự nghiệp vững chắc

Tác giả: Drew Calvert

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Với mùa tốt nghiệp đang đến gần, nhiều bạn sắp ra trường đang tìm kiếm những hướng dẫn về cách thành công trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ các giáo sư của Trường Quản Lý Kellogg về cách xây dựng một sự nghiệp vững chắc — mà không để mất đi cuộc sống cá nhân.


Drew Calvert viết cho Tạp chí Boston, Tạp chí Sách LA, AGNI, Tạp chí Missouri và các ấn phẩm khác. Tốt nghiệp từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Á của Stanford và Hội thảo Nhà văn Iowa, Nghiên cứu viên Nghệ thuật, học bổng Fulbright, sinh ra ở Houston, lớn lên ở Singapore, sống và làm việc ở Chicago, Bắc Kinh, Hồng Kông, Kuala Lumper và Manila. Drew Calvert hiện đang sống ở Claremont, California và dạy tại The Webb Schools.

https://www.drew-calvert.com/

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?