Thích Nghi

Sống Tự Giác

Chỉ có một điều thường hằng đó là Thay Đổi. Và vì thế, cách tốt nhất là sống linh hoạt, sống thích nghi. Lấy Vô Thường làm chuẩn mực, thay vì chống lại một thế giới luôn thay đổi, chúng ta cần phải thích nghi với sự thay đổi ấy.

11:53:28 23/09/2021

Chúng ta ai cũng ít nhất tự nhủ vài lần trong năm vừa rồi: "khi nào đời sống quay trở lại bình thường thì..." Đại dịch toàn cầu đã chấn động đời sống của chúng ta trong vài năm vừa qua. Thế giới càng trở nên phân cực. Xã hội càng trở nên phân hóa hơn bao giờ hết. Chúng ta tưởng rằng điều này là kinh khủng, là duy nhất nhưng không phải. Điều này đã từng xảy ra.

Hơn trăm năm trước, đại dịch cúm Tây Ban Nha diễn ra ngay giữa Thế Chiến lấy đi tính mạng của gần 20 triệu người. Những năm 50 - 60 của thế kỷ trước cũng có một đợt đại dịch lấy đi tính mạng của hơn 1 triệu người khắp toàn cầu. Marcus Aurelius viết trong Tùy Tưởng Lục (Meditations): "Điều gì đang xảy ra thì đã từng xảy ra và sẽ còn xảy ra". Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo viết: "Điều đã là thì đang là. Điều sẽ là vốn đã là".

Chỉ có một điều thường hằng đó là Thay Đổi. Và vì thế, cách tốt nhất là sống linh hoạt, sống thích nghi. Lấy Vô Thường làm chuẩn mực, thay vì chống lại một thế giới luôn thay đổi, chúng ta cần phải thích nghi với sự thay đổi ấy.

(David Nguyen, 23/09/2021)

---------------------

Chú thích: Sử dụng trong Khóa học Chuyển Hóa 360 như một bài tập: 

Hãy tự vấn chính mình trong mấy năm vừa qua, bạn đã thay đổi những gì trong thói quen, lối sống để nâng cao khả năng thích nghi, linh hoạt và thậm chí có những điều tốt đẹp bạn có lẽ đã chẳng thể có được nếu không có đại dịch này.