Ngọt Ngào

Sống Tự Giác

Nếu tỉnh thức mọi giây phút của đời sống đều như là những giây phút cuối cùng thì sự ngọt ngào sẽ là vĩnh cửu. Lời nói, bản đàn, chén trà, cuộc cờ, ánh trăng, hơi rượu, men tình, hương gió.... tất cả đều sẽ trở nên ngọt ngào sâu thẳm.

08:50:44 12/07/2021

Chúng ta phải ghi nhớ rằng Đời là phù du, Đời là hữu hạn, Đời là mong manh. Điều này giúp ta trở nên khiêm nhường hơn và cũng giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Bởi vì ta sẽ có quan điểm sống rõ ràng dẫn đường cho mọi hoạt động sống.

Thời gian ta có mặt ở trên hành tinh này là hữu hạn. Dù đang làm gì cũng phải ghi nhớ rằng thời gian là vô giá.

Ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng. Chén trà ta cầm trên tay có thể là chén trà cuối cùng. Lời ta nói với bạn có thể là lời cuối cùng. Khoảnh khắc ta chơi với con có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Ván cờ ta đánh với bằng hữu hôm nay có thể là ván cờ cuối cùng. Những rung động ở phím đàn ta gảy có thể là những rung động cuối cùng. Nụ hôn đêm nay có thể là nụ hôn cuối cùng....

Nếu tỉnh thức mọi giây phút của đời sống đều như là những giây phút cuối cùng thì sự ngọt ngào sẽ là vĩnh cửu. Lời nói, bản đàn, chén trà, cuộc cờ, ánh trăng, hơi rượu, men tình, hương gió.... tất cả đều sẽ trở nên ngọt ngào sâu thẳm.

Sự sống trở nên diệu kỳ và màu nhiệm.

(David Nguyen, 14/07/2021)

--------------------

Chú thích: Sử dụng trong Khóa học Chuyển Hóa 360 như một bài tập:

Trước khi đi ngủ ngày hôm nay, hãy tự xem lại những điều mình làm trong ngày và tự hỏi nếu biết đêm nay mình sẽ không tỉnh dậy nữa thì điều gì trong ngày vừa qua "lẽ ra"mình nên trải nghiệm sâu sắc hơn, "lẽ ra"mình nên dành nhiều thời gian và năng lượng cho điều đó hơn?

Sau đó hãy tự hỏi, nếu đêm mai mới là đêm cuối cùng thì ngày mai mình sẽ chọn làm gì, với ai, như thế nào? Điều gì mình sẽ muốn trải nghiệm mãnh liệt hơn? Ai sẽ là người mình muốn trân trọng hơn, dành nhiều thời gian, năng lượng và sự ngọt ngào hơn?