Tinh Thần

Sống Tự Giác

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em” - Chúa Giê Su Ki Tô

18:24:20 24/12/2020


Quỷ Cốc viết: “Khi tình thế bất lợi cho ta, ta phải dùng trăm phương ngàn kế để hàm dưỡng sức mạnh tinh thần, và chỉ khi nào sức mạnh tinh thần của ta hùng hậu thì mới có thể xoay chuyển Càn Khôn”. Càn Khôn là trời đất, sức mạnh tinh thần có thể ảnh hưởng và xoay chuyển được cả đất trời thực huyền bí. Đạo Phật có nói Nghiệp lực nặng như núi Tu Di nhưng Niệm lực lại có thể di chuyển cả hòn núi này. Trong Kinh Thánh (LC, 17, 1-6), Chúa Giê Su có nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.

Niệm lực, lòng tin có thể di chuyển trời đất, làm nên kỳ tích chỉ có thể đến từ một tinh thần mạnh mẽ và trong vắt. Đó là tinh thần phục vụ, tinh thần sống vì người khác, tinh thần cống hiến vì mục đích cao cả. Trong một số trường tiểu học Công Giáo tại Singapore, học sinh đeo phù hiệu ghi “Credere et Servire” (Tiếng Latin, nghĩa là “Tin tưởng và Phục vụ”). Đây chính là cốt lõi của việc xây dựng một tinh thần mạnh mẽ. Niềm tin tuyệt đối vào con đường và sự chỉ dẫn của Thiên Chúa và con đường đó chính là con đường phục vụ Chúa, phục vụ Nhân loại chứ không phải con đường sống chỉ vì bản thân hay gia đình mình.

Khi có được tinh thần mạnh mẽ với niềm tin tuyệt đối, thì dù có trong thế bại hoàn toàn, chúng ta cũng không bao giờ gục ngã. Và bởi vì không gục ngã mà chúng ta còn có thể xoay chuyển hoặc làm lại từ đầu. Người có tinh thần này mới có thể gặp nạn không chết, chuyển nguy thành an, tâm trí không bao giờ hoảng loạn.

(David Nguyen, 24/11/2018)

Tinh Thần