Thấy Xa

Đọc Tự Giác

Người lo xa có trí tuệ là người biết tập hợp sức mạnh của những người xung quanh, bởi mỗi người có góc nhìn khác nhau, nhận biết sự việc hiện tượng trên các bình diện khác nhau, có tri thức và óc phán đoán khác nhau.

15:57:00 20/12/2020


Trong nguyên tắc thứ 12 của Đào Chu Công đã từng viết: "Năng Viễn Số: Đa quả khoan khẩn, chước trung nhi hàng" Nghĩa là: Khả năng Thấy Xa: Khi thêm, khi chậm, khi nhanh; còn tùy cái Thấy đã rành tới đâu"

"Viễn" là xa. Cái xa này thâm sâu khó lường bởi vì: Xa là khoảng cách trong không gian. Xa cũng là khoảng cách trong thời gian. Và cả Xa trong tư duy, lòng người nữa. "Số" là con số, là định lượng, đến từ sự tính toán, dự trù, tiên đoán. Nếu ai còn nhớ nội công Đắc Toán Thiên thì sẽ nhớ câu "Thắng là do Thấy mà thôi". Thế nên chỉ 2 từ "Thấy Xa" mà đã bao trùm lên mọi ngả, minh ám, thực hư, vuông tròn, thật giả, tầng tầng lớp lớp đều thấy rõ như bàn tay mình. Thật khó làm sao. Cổ nhân chỉ tóm lại một câu: "Tâm Trung Hữu Số" để chỉ những người có khả năng này. Ý là chỉ những bậc cao nhân mà trong tâm họ đã hàm chứa sự thấu hiểu vạn sự và mọi câu trả lời. Từ cổ chí kim, thực không có nhiều người đạt được sự Tự Tri này.

Nếu chưa thể đạt được cái Thấy Xa, Nhìn Xa này thì ít nhất cũng nên Lo Xa cái đã. Cổ nhân có câu: Nhân vô viễn lữ, tất hữu cận ưu. Có nghĩa là: không lo xa thì sẽ thấy buồn gần. Suy nghĩ, tư duy, lường tính những hậu họa tầng tầng lớp lớp có thể xảy ra để mà từ đó cân nhắc về lẽ được mất, lợi hại.

Lo Xa cũng không phải là lo lắng vặt vãnh cơm áo hay lo lắng những điều không quan trọng như lo bò trắng răng. Người lo xa có trí tuệ là người biết tập hợp sức mạnh của những người xung quanh, bởi mỗi người có góc nhìn khác nhau, nhận biết sự việc hiện tượng trên các bình diện khác nhau, có tri thức và óc phán đoán khác nhau. Do đó một khi đã tập hợp được những người xung quanh hiến kế, bày mưu thì sẽ nhìn nhận được vấn đề một cách toàn diện, nhiều góc độ, nhiều tầng lớp, từ đó mà có được những quyết định chính xác nhất.

(David Nguyen, 26/02/2020)