Cảm Xúc

Sống Tự Giác

Cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng cảm xúc của chúng ta chính là bộ định vị giúp ta có thể điều chỉnh hướng đi trong thế giới phức tạp này.

10:35:05 05/12/2021

Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng không nên để cho cảm xúc chi phối những quyết định lớn nhất, quan trọng nhất trong đời mình. Chúng ta nghĩ rằng với những quyết định ấy, lý trí và logic là cần thiết hơn. Đây là một tà kiến. Hãy cùng xem xét một nghiên cứu của nhà não học Antonio Damasio qua câu chuyện của một bệnh nhân tên là Elliott.

Bệnh nhân này bị mất một phần não kết nối vùng thùy trán với trung tâm cảm xúc. Mặc dù toàn bộ não còn lại giúp anh ta giữ được 97% tư duy logic và IQ, anh bị mất hết đường nối giữa cảm xúc và ra quyết định. Vì thế, anh ta mất hết động lực và cũng hoàn toàn bị liệt khả năng ra quyết định. Mất đi khả năng học được bài học từ thất bại, cuộc sống của anh bắt đầu xuống cấp trầm trọng, anh mất hết tài sản đầu tư, mất việc làm và cuối cùng mất nốt vợ con gia đình.

Khi Damasio gặp Elliot, ông ghi nhận rằng Elliot có khi mất cả ngày để sắp xếp tài liệu mà không xong vì anh không thể nào quyết định được là nên sắp xếp theo ngày tháng hay theo mức độ quan trọng của tài liệu. Damasio viết trong hồ sơ trị liệu của Elliot: "Bệnh nhân vốn là người rất có tổ chức, có khả năng khống chế bản thân, luôn được đánh giá bởi người khác là một kẻ lạnh lùng, logic, không bị chi phối bởi cảm xúc". Thực tế đó chỉ là bề ngoài, mặt bên trong của chúng ta, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi hành động của chúng ta đều bị chi phối bởi cảm xúc dễ chịu hay khó chịu có liên quan với cảm nhận quyết định của mình là đúng hay sai. Chính sự dễ chịu hay khó chịu của cảm xúc ấy dẫn ta tới quyết định mọi hoạt động sống hàng ngày. Vì mất đi điều ấy, Elliot thậm chí còn chẳng thể nào quyết định được nên sắp xếp tài liệu theo cách nào vì anh không thể cảm nhận được sự khó chịu hay dễ chịu phát sinh trong nội tâm khi tư duy logic đề nghị nên theo một hướng nào.

Vì thế, để ra bất kỳ một quyết định nào trong đời mình, dù nhỏ nhất như ăn gì hôm nay cho tới lớn nhất như sự nghiệp, gia đình, đầu tư kinh doanh... chúng ta cần có cảm xúc thì mới có thể sử dụng được tư duy logic. Cảm xúc là chìa khóa để nổ máy. Mất đi chìa khóa ấy thì dù động cơ tư duy có lớn tới đâu, cỗ xe cũng chẳng thể nào di chuyển dù chỉ một ly.

Cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng cảm xúc của chúng ta chính là bộ định vị giúp ta có thể điều chỉnh hướng đi trong thế giới phức tạp này.