Ám Độ Trần Thương

Đọc Tự Giác

Kế thứ tám trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

22:34:27 23/01/2021

Yếu quyết: “Tấn công địch bằng hai mũi. Mũi công thứ nhất là mũi công trực diện, giữa thanh thiên bạch nhật, nhằm làm cho địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công. Nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ sẽ dẫn tới thảm họa”.

Cái cần phân tích sâu chính là một số ý sau:

Thứ nhất, “Minh” là ban ngày, là sáng rõ, là nhìn thấy được. “Ám” là kín đáo, là không rõ ràng, là hư ảo. Bản chất của kế này hay bị nhìn nhầm bởi vì cái sự kiện lịch sử nó diễn ra là trận đánh của Lưu Bang là đi lối Trần Thương nên người đời cứ hiểu là phải đi lối đó. Thực ra, ý của tổ sư là: đố mày biết được tao đi đường nào. Giả sử mà việc lối Trần Thương bị lộ, quân chủ lực của Hạng Vũ dồn về Trần Thương, thì có khi trận đánh chính lại đi qua đường sạn đạo.

Thế nên yếu lĩnh chính là hư hư thực thực, minh minh ám ám, vốn chỉ để địch phải chia cắt quân đội mà phòng thủ, tự nhiên lực lượng mỏng hẳn đi trên cả hai tuyến. Nếu dồn toàn bộ quân chủ lực bên ta mà đánh vào một mặt trận, thì chắc chắn là hơn việc đại quân hai bên đâm đầu vào nhau. 

Thực tế trong điển tích, Hạng Vũ quả là phải chia quân ra phòng thủ cả hai lối, bên này thì tưởng bên kia là thực, thậm chí các tướng lĩnh các quân sư trong hàng ngũ còn chửi bới lẫn nhau. Nội bộ địch vì thế cũng suy yếu thêm.

Thứ hai là, yếu tố tốc độ mà các vị đã được xem qua trong một vài yếu lĩnh đã nhắc tới trước đây. Khi nào thì Quân chủ thần tốc? Khi nào thì Nhập giới nghi hoãn? Khi đánh địch giữa ban ngày, từ từ sửa sạn đạo, đường đường chính chính, trống dong cờ mở mà đi. Khi đánh địch theo đường bí mật, người ngậm tăm, ngựa bọc vó, thần tốc mà đi.

Cho nên trong kế này, phải nắm được yếu lĩnh Minh Ám và yếu lĩnh Tốc độ.

(David Nguyen)